Kaj je energetska izkaznica stavbe?

Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

RAČUNSKA energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi IZRAČUNANIH energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe.

razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a
razred E od 105 do vključno 150 kWh/m2a
razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a
razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a

Kazalniki računske energetske izkaznice stavbe:

Računska energetska izkaznica - kazalniki

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/m2a) je toplota, ki jo je treba v enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur v obdobju ogrevanja in je določena računsko po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/m2a) je končna energija dovedena sistemom v stavbi za pokrivanje potreb za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo, izračunana po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
 • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)) in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

RAČUNSKA energetska izkaznica (PDF)

MERJENA energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi MERITEV rabe energije.

Kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe:

Kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe

 • letna dovedena energija (kWh/m2a), je celotna končna energija goriva in daljinske toplote, ki se dovaja sistemom v stavbi, in ne vključuje elektrike, določi se na podlagi meritev, v skladu s standardom SIST EN 15603;
 • letna dovedena električna energije (kWh/m2a) vključuje rabo vse elektrike v stavbi, tudi za delovanje toplotnih črpalk, pripravo sanitarne tople vode, pomožno električno energijo, razsvetljavo, delovanje drugih naprav itd., določi se na podlagi meritev, v skladu s standardom SIST EN 15603;
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
 • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)) in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

MERJENA energetska izkaznica (PDF)

PRIPOROČILA za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti

Energetski izkaznici za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe, se priložijo priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti (priporočila). Priporočila se podajo v obliki priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.

Priporočila so razdeljena na naslednja področja:

 • ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije,
 • organizacijski ukrepi.

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave (PDF)

Kdaj potrebujem energetsko izkaznico? Kako pridobim energetsko izkaznico?

Specializirano podjetje za izdelavo energetskih izkaznic.

ENERGETSKA IZKAZNICA d.o.o.
Družba za tehnično svetovanje
Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor
T: +386 (0)2 62 11 693
M: +386 (0)41 520 288
E: info@ei-s.si

certifikat z bonitetno oceno
Poslovalnice

PE Ljubljana, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
E: info@ei-s.si

PE Maribor, Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor
E: info@ei-s.si

PE Koper, Pristaniška ulica 5, 6000 Koper
E: info@ei-s.si

PE Ajdovščina, Slomškova ulica 1b, 5270 Ajdovščina
E: info@ei-s.si


Energetske izkaznice izdelujemo na območju celotne Slovenije.