Kaj je energetska izkaznica?

Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

RAČUNSKA energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi IZRAČUNANIH energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe.

razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a
razred E od 105 do vključno 150 kWh/m2a
razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a
razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a

Kazalniki računske energetske izkaznice stavbe:

Računska energetska izkaznica - kazalniki

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/m2a) je toplota, ki jo je treba v enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur v obdobju ogrevanja in je določena računsko po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/m2a) je končna energija dovedena sistemom v stavbi za pokrivanje potreb za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo, izračunana po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah;
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
 • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)) in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

RAČUNSKA energetska izkaznica (PDF)

MERJENA energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi MERITEV rabe energije.

Kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe:

Kazalniki merjene energetske izkaznice stavbe

 • letna dovedena energija (kWh/m2a), je celotna končna energija goriva in daljinske toplote, ki se dovaja sistemom v stavbi, in ne vključuje elektrike, določi se na podlagi meritev, v skladu s standardom SIST EN 15603;
 • letna dovedena električna energije (kWh/m2a) vključuje rabo vse elektrike v stavbi, tudi za delovanje toplotnih črpalk, pripravo sanitarne tople vode, pomožno električno energijo, razsvetljavo, delovanje drugih naprav itd., določi se na podlagi meritev, v skladu s standardom SIST EN 15603;
 • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe;
 • letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)) in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

MERJENA energetska izkaznica (PDF)

PRIPOROČILA za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti

Energetski izkaznici za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe, se priložijo priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti (priporočila). Priporočila se podajo v obliki priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.

Priporočila so razdeljena na naslednja področja:

 • ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije,
 • organizacijski ukrepi.

Priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave (PDF)