Energetska izkaznica stavbe

Energetska izkaznica d.o.o. je specializirano podjetje za izdelavo energetskih izkaznic stavb. V svoji panogi želimo postati prepoznavni po strokovnosti, odzivnosti in zanesljivosti.

Družba je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobila javno pooblastilo (pod zaporedno št.: 545) za izdajanje energetskih izkaznic stavb.

Robert Grošeta uni.dipl.gosp.inž. je pridobil licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (pod zaporedno št.:17).

Rok Močnik uni.dipl.gosp.inž. je pridobil licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (pod zaporedno št.:386).

Ponujamo tudi storitev nadzora pri gradnji ter inženiringa.
Robert Grošeta uni.dipl.gosp.inž. - pooblaščen inženir IZS G-3590: