Zakonodaja

V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo: