V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

  • Energetski zakon (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014), ki predpisuje obveznost energetske izkaznice, veljavnost, licence.
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur. l. RS št. 92/2014, z dne 19. 12. 2014), ki predpisuje podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe, metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register. Določa še podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami.
  • Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Ur.l. RS št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010), ki določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, pogoje za izvajalca usposabljanja, program usposabljanja, pripravo in izvedbo usposabljanja.
  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, (Ur.l. RS, št. 23/2013), kjer je dodana nova Priloga 4 – Obrazec izkaznice neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.
  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in Tehnična smernica TSG-1-004:2012(povezava), ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.
  • Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice (Ur.l. RS št. 15/2014 z dne 28.02.2014), ki določa najvišje cene za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic za stanovanjske stavbe.

Specializirano podjetje za izdelavo energetskih izkaznic.

ENERGETSKA IZKAZNICA d.o.o.
Družba za tehnično svetovanje
Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor
T: +386 (0)2 62 11 693
M: +386 (0)41 520 288
E: info@ei-s.si

certifikat z bonitetno oceno
Poslovalnice

PE Ljubljana, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
E: info@ei-s.si

PE Maribor, Jurčičeva ulica 8, 2000 Maribor
E: info@ei-s.si

PE Koper, Pristaniška ulica 5, 6000 Koper
E: info@ei-s.si

PE Ajdovščina, Slomškova ulica 1b, 5270 Ajdovščina
E: info@ei-s.si


Energetske izkaznice izdelujemo na območju celotne Slovenije.