Merjena energetska izkaznica – Trgovsko skladiščni objekt Krško


Energetska izkaznica - TSO  Energetska izkaznica - TSO  Energetska izkaznica - TSO  Energetska izkaznica - TSO