Merjena energetska izkaznica: Poslovna stavba Likozarjeva 3


Energetska izkaznica - Likozarjeva 3 - 1.stran  Energetska izkaznica - Likozarjeva 3 - 2.stran  Likozarjeva  Likozarjeva