Mejni prehodi na schengenski meji pridobili energetske izkaznice!


Republika Slovenija ima na meji z Republiko Hrvaško 57 kopenskih mejnih prehodov, od tega 32 za mednarodni in 25 za obmejni promet. Za večino objektov na tako imenovani zunanji schengenski meji smo izdelali energetske izkaznice, ki so izobešene na vidnih mestih in tako na vpogled širši javnosti.

Energetska izkaznica MP  Energetska izkaznica MP    Energetska izkaznica MP  Energetska izkaznica MP