12. maj, 2014


 

 

Energetska izkaznica MKZ

 


23. marec, 2014


Sprejet nov Energetski zakon (EZ-1) prinaša na področju energetskih izkaznic sledeče novosti:
6. marec, 2014


Današnji Svetovni dan varčevanja z energijo je namenjen ozaveščanju, da je učinkovita raba energije ključna v boju proti podnebnim spremembam in pri razvoju v trajnostno in nizkoogljično družbo. Pri tem je treba poudariti, da varčevanje z energijo ni stvar enega dneva, temveč mora biti del našega vsakdanjega življenjskega sloga in naših strategij ter vizij razvoja.

En_iz_M2

Celoten članek lahko preberete tukaj.

Vir: energetika-portal.si
28. februar, 2014


Več podrobnosti o najvišjih cenah za izdelavo energetske izkaznice najdete na povezavi: Uredbe o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice.
10. februar, 2014


Preselili smo se na novo lokacijo. Sedaj nas lahko obiščete na Jurčičevi ulici 8 v Mariboru.
9. januar, 2014


Celotni oddaji na VAL-u 202 lahko prisluhnete na tej povezavi.

Energetska izkaznica - hiša
19. december, 2013


V Državnem zboru RS je potekala 2. obravnava predloga novega Energetskega zakona EZ-1 , ki ga je predlagala Vlada RS v obravnavo po rednem postopku.

Celoten prispevek lahko preberete tukaj.

Vir: energetika-portal.si
8. december, 2013


 Država izdala le 25 energetskih izkaznic
11. november, 2013


Po sprejemu predloga novega sistemskega zakona s področja energetike na Vladi RS je Energetski zakon EZ-1 posredovan v obravnavo po rednem postopku v Državni zbor RS. Nov zakon državljanom prinaša večja pravno varnost, večjo zaščito potrošnika kot končnega odjemalca ter postavlja temelje za razvoj zanesljive, konkurenčne in trajnostno naravnane nacionalne energetske politike.

Celoten prispevek lahko preberete tukaj.

Verzija predloga EZ-1 za obravnavo v DZ

  167b68b662  

Vir: energetika-portal.si
29. oktober, 2013


Vlada RS je na seji dne 17.10.2013 sprejela predlog Energetskega zakona. Energetski zakon je nov sistemski zakon, ki nadomešča obstoječo zakonodajo na tem področju. S predlogom Energetskega zakona se implementira 10 direktiv in določajo potrebni elementi za izvajanje Uredb EU. Vlada RS in resorno ministrstvo želita s predlogom energetskega zakona sistemsko urediti ključne tri energetske stebre: zanesljivost, konkurenčnost in nizkoogljičnost.

Celoten članek lahko preberete tukaj.

Vir: energetika-portal.si
1 2 3 4 5 8