9. oktober, 2015


      
16. junij, 2015


Za posamezno stavbo ali del stavbe je možno pridobiti informacijo o izdani energetski izkaznici tudi v e-registru nepremičnin. Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so prispele na Ministrstvo za infrastrukturo.

Več informacij najdete na tej povezavi.
13. december, 2014


Energetska izkaznica d.o.o.

 

 

 

 


3. november, 2014


Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20.11.2014.

  Več podrobnosti tukaj.

Vir: energetika-portal.si
25. avgust, 2014


Iniciativna skupina za ustanovitev združenja neodvisnih strokovnjakov se je sestala v Ljubljani dne 29.1.2014. Neodvisni strokovnjaki želimo izboljšati uvedbo energetske izkaznice stavb. Na pomanjkljivosti opozarjamo že dalj časa in pričakujemo, da bo naš glas sedaj, ko smo enotni in združeni, bolj slišan.

Celoten članek lahko preberete tukaj.

Vir: eizkaznica.si

ZiEi
18. avgust, 2014


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo spremembo javnega razpisa za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let. Na razpis se skladno s prijavnimi pogoji lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. Popolna prijava mora biti oddana najpozneje do 1. 9. 2014.

Več podrobnosti tukaj.

Vir: energetika-portal.si
30. julij, 2014


Energetska izkaznica, družba za tehnično svetovanje d.o.o., je v svojem prvem letu delovanja izdala 26 energetskih izkaznic za stavbe s skupno površino 103.405,00 m2. Med slednjimi so nepremičnine različnih namembnosti in sicer: Vsem naročnikom se zahvaljujemo za zaupanje! Energetska izkaznica - hiša  
22. julij, 2014


Do dne 15.07.2014 je pristojno ministrstvo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, v Sloveniji podelilo že 218 licenc neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic ter 212 pooblastil pravnim osebam za potrebe izdaje energetskih izkaznic.
12. junij, 2014


Energetska izkaznica METALKA - 1.stran  IMG_1435
12. junij, 2014


IMG_1322 IMG_1280

Več podrobnosti v rubriki reference.
1 2 3 4 8